Sendikalar İçin Gelir , Üyeler İçin Gider Olan İkramiyeyi RET Ediyoruz

14 Mart 2021 21:23 MİL-ENERJİ SEN 12236

Sendikalara üye Devlet memurlarının ortalama aylık net maaş miktarı, her ay yapılan “üyelik ödentisi” kesintisi ve her üç ayda bir alınan “Toplu Sözleşme İkramiyesi” nedeniyle, sendika üyesi olmayan emsallerinin maaşına göre farklılık göstermektedir.

Memura ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı 2021 yılının ilk yarısında geçerli olan aylık katsayısına göre, önümüzdeki Nisan ayında  ödenecek toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı net 124,34 TL olup bunun 2021 yılının ilk yarısında her bir aya isabet eden miktarı ise net 41,446 TL olup bunun sonucunda da herhangi bir sendikaya üye olan memurlardan ; Sendika aidatı aylık net tutarı 41,446 TL’den az olan memurların maaşlarında cüzi miktarda bir artış olmakta iken , sendika aidatının aylık net tutarının 41,446 TL’den fazla olan (Özellikle Mühendis, Şef vb. kadrolarında görev yapan) memurların maaşlarında ise azalmalar olduğu aşikardır.

Aslında bu uygulama ile memur sendikalarında üye memurlara 3 ayda bir 124,34 TL toplu sözleşme İkramiyesi adı altında (sendikalara dolaylı finansman desteği olarak) geri ödeme yapılmakta olup ,sendikalara üye memur sayısının 2 milyon olduğu varsayılırsa bu uygulamanın devlete aylık maliyeti 82.892.000 TL, yıllık maliyeti ise yaklaşık olarak 1.000.000.000 (Bir Milyar TL)’ye tekabül etmektedir.

MEMURLARIN GELİRİNİ AZALTAN BİR İKRAMİYE OLAMAZ

İkramiye kelimesi “ Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para “ anlamı taşıdığı için Toplu Sözleşme İkramiyesi uygulamasında ikramiye kelimesinin aksine ;

  • Aylık olarak kesilen aidatların 3 ayda bir geri ödenmesi ,
  • Hatta sendika aidatının aylık net tutarının 41,446 TL’den az olanlara bir ikramiye ödenmesinin aksine eksik ödeme yapılmaktadır.

Öyle tuhaf bir ikramiye uygulaması söz konusu ki ; uygulamada kimi memurların maaşlarında (+) etkisi yaparken kimi memurların maaşlarında ise (-) etkisi yapmaktadır.  

Bu uygulama aynı zamanda memur sendikacılığını ileriye değil geriye götürmektedir.

Mil Enerji Sen olarak , sendikalara dolaylı finans desteği sağlamaktan başka bir amacı olmayan mevcut Toplu Sözleşme ikramiyesi uygulamasına son verilerek bunun yerine memurlara yılda iki kez dini bayramlarda bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz.

YENİ GALERİLER

MİL-ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL-ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.