YGT SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

13 Mart 2021 14:41 MİL-ENERJİ SEN 636

YGT SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

2017 Yılındaki Toplu sözleşmenin Yüksek Gerilim Tazminatı (YGT)  ile ilgili maddesinin, TEİAŞ , EÜAŞ VE  TEDAŞ Genel Müdürlüklerine bağlı kamu çalışanlarının lehine olacak şekilde net ve yoruma kapalı bir şekilde düzenlenmesi gerekirken maalesef 2019 Yılındaki Toplu Sözleşmenin  Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet koluna ait bölümün 11.Maddesinde hiçbir değişiklik yapılmayarak madde ;

Yüksek Gerilim İlave Ödemesi

“ TEİAŞ , EÜAŞ VE  TEDAŞ Genel Müdürlüklerine  ait enerji  üretim yerlerinde , açık ve kapalı şalt merkezlerinde , enerji nakil hatlarının tesisi , bakımı veya kontrolü hizmetlerinde  ;  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 20 TL ilave ücret ödenir. ” şeklinde yürürlüğe girmiştir.

YGT ile ilgili bu maddenin bu haliyle uygulama aşamasında kurumlar ve idareciler tarafından farklı yorumlamalara ve farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. Bu nedenle de Yüksek Gerilim İlave Ödemesinden sınırlı sayıda TEİAŞ , EÜAŞ VE  TEDAŞ çalışanları yararlanabilmektedirler.

Maddenin içeriğinde yer alan “ …. tesisi ve kontrolü hizmetleri ifadesi ” incelendiğinde yeni tesis edilecek olan bir Enerji Nakil Hattının tesisi sürecinde veya tesisi devam eden hat ve merkezlerin kontrollük hizmetleri aşamalarında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilim bulunması söz konusu değildir.

Uygulamada hal böyle iken maddenin devamında yer alan “ …. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan ….” İfadesi çok farklı yorumlamalara sebep olmaktadır.

Mil-Enerji Sen olarak farklı yorumlara/uygulamalara mahal bırakılmaması ve YGT Gerilim İlave Ödemesinden daha fazla TEİAŞ , EÜAŞ VE  TEDAŞ çalışanının faydalanabilmeleri için bu yıl yapılacak olan Toplu sözleşmenin YGT ile ilgili maddesinin

TEİAŞ , EÜAŞ VE  TEDAŞ Genel Müdürlüklerine  ait enerji  üretim yerlerinde , açık ve kapalı şalt merkezlerinde , enerji nakil hatlarının tesisi , bakımı veya kontrolü hizmetlerinde  ; 

  1. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 30 TL,
  2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 0-1000 volt  arasında gerilim olan alanlarda çalışan kamu görevlilerine her gün için (a) bendinde belirlenen tutarın 1/3’ü oranında

ilave ücret ödenir. ” şeklinde düzenlenmesinin farklı yorumlamaları ve farklı uygulamaları en asgariye indirgeyeceğini bu nedenle de toplu sözleşmenin taraflarının bu hususta gerekli hassasiyeti göstererek 4 yıldır kangren olan bu konunun TEİAŞ , EÜAŞ VE  TEDAŞ  çalışanları lehine düzenleme yapmalarını bekliyoruz.

YENİ GALERİLER

MİL-ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL-ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.